Bone Birthday Candles

posh

$2.99 
SKU: pfatrro2-01

Dog Bone Birthday Candles

Bone shape will add a touch of whimsy to any celebration.